โปรโมชั่น
  • เล่นไอซ์ราคาพิเศษเฉพาะวันศุกร์ สาขาหาดใหญ่
  • เล่นไอซ์ราคาพิเศษเฉพาะวันศุกร์ สาขาเชียงใหม่
  • บัตรสมาชิกพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
  • แสดงตั๋วหนังเมเจอร์ เล่นไอซ์สเก็ต ลด 50 %
  • ลองเล่นไอซ์สเก็ต รับ PEPSI ฟรี!
ข่าวและกิจกรรม
สิทธิพิเศษ
  • Pretty

    เคลียร์ มนัสพร สิริรัชมงคล
    เคลียร์ มนัสพร สิริรัชมงคล
    เคลียร์ มนัสพร สิริรัชมงคล
    เคลียร์ มนัสพร สิริรัชมงคล
  • DJ

    DJ ChuChi
    DJ ChuChi
  • Ice Skate Coach

    แจม สริตา เดชสุวรรณ์
    แจม สริตา เดชสุวรรณ์
    (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)