โปรโมชั่น
  • เล่นไอซ์ราคาพิเศษเฉพาะวันศุกร์ สาขาหาดใหญ่
  • เล่นไอซ์ราคาพิเศษเฉพาะวันศุกร์ สาขาเชียงใหม่
  • บัตรสมาชิกพร้อมสิทธิพิเศษ
  • ลองเล่นไอซ์สเก็ต รับ PEPSI ฟรี!
ข่าวและกิจกรรม