โปรโมชั่น
 • เล่นไอซ์ราคาพิเศษเฉพาะวันศุกร์ สาขาหาดใหญ่
 • เล่นไอซ์ราคาพิเศษเฉพาะวันศุกร์ สาขาเชียงใหม่
 • บัตรสมาชิกพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
 • แสดงตั๋วหนังเมเจอร์ เล่นไอซ์สเก็ต ลด 50 %
 • ลองเล่นไอซ์สเก็ต รับ PEPSI ฟรี!
ข่าวและกิจกรรม
สิทธิพิเศษ
 • Pretty

  เปรียว บราลี กลั่นผลหรั่ง
  เปรียว บราลี กลั่นผลหรั่ง
  เปรียว บราลี กลั่นผลหรั่ง
  เปรียว บราลี กลั่นผลหรั่ง
 • DJ

  DJ Bally
  DJ Bally
 • Ice Skate Coach

  แขก อนันต์
  แขก อนันต์