ภาพบรรยากาศกิจกรรม Areeya Kids on Ice # 2


ครั้งแรกกับกิจกรรมไอซ์สเก็ต Areeya Kids on Ice # 2 สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 8-12 ปี โดยครั้งนี้อารียามอบประสบการณ์สุดพิเศษให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่ที่เป็นประโยชน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ Sub Zero Ice Skate สาขา Mega Bangna
กิจกรรม Areeya Kids on Ice ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นลูกบ้านของโครงการอารียา ได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ทั้งตัวเด็กๆ และผู้ปกครองที่ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นอกจากนั้น น้องๆ ยังได้พื้นฐานการเล่นกีฬาไอซ์สเก็ตเบื้องต้นที่ถูกต้อง จากโค้ชมากประสบการณ์จาก Sub-Zero Ice Skate Club ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มทักษะหลายๆ ด้าน เช่น เสริมสร้างสมาธิ ความอดทน กล้าแสดงออก อีกทั้งพัฒนาทักษะในการทรงตัว และเพิ่มความสามารถในการใช้งานอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้อย่างสัมพันธ์กันดีขึ้น
เรียกได้ว่างานนี้ ทั้งน้องๆ และผู้ปกครองได้รับทั้งความสนุกสนานและแรงบันดาลใจ อีกทั้งยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว รวมถึงคอมมิวนิตี้ชาวอารียาอีกด้วย

 • Pretty

  เมย์ รัสรินทร์ ไชยหาญธนวัชน์
  เมย์ รัสรินทร์ ไชยหาญธนวัชน์
  เมย์ รัสรินทร์ ไชยหาญธนวัชน์
  เมย์ รัสรินทร์ ไชยหาญธนวัชน์
 • DJ

  DJ YoRin
  DJ YoRin
 • Ice Skate Coach

  แขก อนันต์
  แขก อนันต์