กิจกรรม CSR พี่พาน้องเล่นไอซ์สเก็ตกิจกรรม CSR พี่พาน้องเล่นไอซ์สเก็ต โดย ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ

/ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ / WE TV / แมคโดนัล / เป๊ปซี่
ในงานแข่งขัน “Chiang Mai Ice Skating Series 2017 ”
ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชั้น 3
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
 • Pretty

  ปอป้อ โสภิตา กาญจโนภาศ
  ปอป้อ โสภิตา กาญจโนภาศ
  ปอป้อ โสภิตา กาญจโนภาศ
  ปอป้อ โสภิตา กาญจโนภาศ
 • DJ

  DJ EonEon
  DJ EonEon
 • Ice Skate Coach

  เอก พงศ์พล
  เอก พงศ์พล