สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส
ระยะเวลาโปรโมชั่น  : 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

Ice-Skate กด *545*1101#
- ลูกค้าเอไอเอส : 200 บาท/90นาที
- ลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด :  150/90นาที

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
- สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้นำรหัสมารับเท่านั้น โดยได้รับสิทธิ์ 1 คน / 1 รหัส
- ไม่กำหนดโควต้ารวม สามารถมาใช้ได้ 1 สิทธิ์ / สัปดาห์ / หมายเลข / รหัส
- ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559
- สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้ที่ซับซีโร่ ทุกสาขา
- สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 300 บาทต่อเดือนขึ้นไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคานี้ไม่รวมค่ารองเท้า
 • Pretty

  พลอย ภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์
  พลอย ภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์
  พลอย ภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์
  พลอย ภัสธารีย์ ฉัฐอมรพงศ์
 • DJ

  DJ EonEon
  DJ EonEon
 • Ice Skate Coach

  เซฟ ณัฐวุฒน์
  เซฟ ณัฐวุฒน์