Birthday Party
เงื่อนไข

1. ลูกค้าที่ฉลองวันเกิด (ก่อนหรือหลังวันเกิดไม่เกิน 7 วัน) รับส่วนลด 20% ทั้งใบเสร็จ (รวมเครื่องดื่มแอลกอฮออล์)
2. ใช้บริการครบ 3,000 บาท (หลังหักส่วนลด) รับของวัญพิเศษจาก Blu-O ทันที
3. ลูกค้าที่มาฉลองวันเกิดตรงวันเกิดได้รับสิทธิ์ซื้อแอลกอฮอลล์ 1 แถม 1 (เฉพาะวันนี้-31/12/16)

ร่วมรายการทุกสาขา


 • Pretty

  บีม บุญฑริ พิมพ์วัน
  บีม บุญฑริ พิมพ์วัน
  บีม บุญฑริ พิมพ์วัน
  บีม บุญฑริ พิมพ์วัน
 • DJ

  DJ Helen
  DJ Helen
 • Ice Skate Coach

  เมธี สันติกิจ
  เมธี สันติกิจ
  ชื่อเล่น : เอก