Black Friday Plus+
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันศุกร์  200 บาท/90 นาที

เล่นไอซ์สเก็ตในราคาสุดพิเศษหลัง 6 โมงเย็นเป็นต้นไป พร้อมน้ำอัดลม 1 กระป๋อง

เฉพาะสาขา เชียงใหม่ 
 
ราคานี้รวมค่ารองเท้าแล้ว
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 • Pretty

  ศิจอย ศิริเกษ คำเอี่ยม
  ศิจอย ศิริเกษ คำเอี่ยม
  ศิจอย ศิริเกษ คำเอี่ยม
  ศิจอย ศิริเกษ คำเอี่ยม
 • DJ

  DJ Bump
  DJ Bump
 • Ice Skate Coach

  เอก พงศ์พล
  เอก พงศ์พล