โปรโมชั่น
myICE-SKATEclub
 • เล่นไอซ์ราคาพิเศษเฉพาะวันศุกร์ สาขาหาดใหญ่
 • เล่นไอซ์ราคาพิเศษเฉพาะวันศุกร์ สาขาเชียงใหม่
 • บัตรสมาชิกพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
 • แสดงตั๋วหนังเมเจอร์ เล่นไอซ์สเก็ต ลด 50 %
 • ลองเล่นไอซ์สเก็ต รับ PEPSI ฟรี!
 • Pretty

  บี รมิดา บุณยะชาติ
  บี รมิดา บุณยะชาติ
  บี รมิดา บุณยะชาติ
  บี รมิดา บุณยะชาติ
 • DJ

  DJ ChuChi
  DJ ChuChi
 • Ice Skate Coach

  ยิ้ม ธนิตา ขุนจินดา
  ยิ้ม ธนิตา ขุนจินดา
  (Sub-Zero Ice Skate Club Chiang Mai)